Referenser

Kund Film _ Slutkund Typ
Volvo LV Tuve Göteborg - P09025 Volvo Lastvagnar AB Göteborg Driven Line F21 & F22 Tuve. (600 meter line)
Volvo ZAO Kaluga, Ryssland - P07979 Volvo Truck Kaluga Ryssland Driven Line Volvo & RT Kaluga. (600 meter line)
Volvo VCE Hallsberg - P07920 Volvo VCE Hallsberg Hyttbuffert mellan måleri, svetsverkstad och slutmontering. (2 st kranar x/y/z)
Volvo Lastvagnar AB Göteborg - P05131 Volvo Lastvagnar AB Göteborg Rackstransportörer för motorintag, Tuve fabriken
Volvo Penta, Vara - P04094 Volvo Penta, Vara Transportsystem med höj-/ sänkbara arbetsplatser
Volvo Penta, Vara - P06025 Volvo Penta, Vara Komplett transportsystem innehållande golvbundna rullbanor för transport av marina motorer i transportrack genom motorprov och slutmontering. Takbundet conveyorsystem (P&F) för fortsatt transport av nämnda motorer genom robotmåleri med efterföljande ugn och kylzon samt därefter slutmontering och packning för utleverans till kund.
Volvo Personvagnar AB Olofström - P80108A Volvo Personvagnar Olofström Bandtransportör till hopsättningsutrustning för bottensvällare
Volvo Personvagnar AB Olofström - P80118 Volvo Personvagnar Olofström Höj-/sänkbara bandtranportörer i teleskoputförande
Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg - P20145 Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg Ombyggnad station 119 i Power Pack
Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg P05129 Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg Transportsystem för inkommande Power Pack innebärande mottagning/inlastning, buffertering, nedstapling och separering av ankommande motorer transporterade på rack i två nivåer från annan fabrik. Tömda rack staplas upp och returneras ut till lastbil för återtransport till annan fabrik. Anläggningen innehåller nedstaplingsenheter, uppstaplingsenheter, fyr-pelarhissar, vridbord, växlar, rullbanor och kedjetransportörer.
Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg - P03003 Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg Komplett inlastningssystem för färdigbyggda instrumentbrädor ("Driving Units") från Lear. Instrumentbrädorna transporteras stående på transportfixturer/lastbärare. Anläggningen består av teleskoperande kedjebanor som teleskoperar ut mot lastbil för att transportera lastbärare in-/ut ur lastbil samt vidare inbuffert för färdigbyggda instrumentbrädor och utbuffert för tomma lastbärare. I leveransen ingick vidare 210 styck transportfixturer/lastbärare.
Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg - P01953 Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg Racksystem för hantering av racks innehållande 2:a och 3:e sätesraden. (Stolar/säten)
Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg - P10997 Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg Racksystem för hantering av racks innehållande kompletta bakaxlar för personbilar. (BAX 1)
Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg - P20125 Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg Rackssystem för hantering av racks innehållande kompletta innertak för personbilar.
Movonech Systems AB - P04107 Volvo Personvagnar AB, Torslanda Göteborg Racksystem för hantering av racks innehållande kompletta bakaxlar för personbilar. (BAX 2)

Swisslog
- P05022
Volvo Personvagnar AB, Torslanda Göteborg
Transportsystem för hantering av pall och stålrack till kranlager. (Höglager med 8 kranar) Anläggningen innehåller utöver konventionella moduler typ rullbanor, kedjebanor, vridbord och växlar även stationer för kontroll och vägning samt uppriktningsstationer för avlämning av pall/rack till höglagerkranar.
RobotCenter Norr AB, Umeå - P00311 Volvo Lastvagnar AB Umeå Vridbord/rullbanor för transport av hytter på skids
RobotCenter Norr AB, Umeå - P03026 Volvo Lastvagnar AB Umeå Vridbord/rullbanor för transport av hytter på skids
RobotCenter Norr AB, Umeå - P03034 Volvo Lastvagnar AB Umeå Vridbord/rullbanor för transport av hytter på skids
RobotCenter Norr AB, Umeå - P10985 Volvo Lastvagnar AB Umeå Vridbord/rullbanor för transport av hytter på skids
RobotCenter Norr AB, Umeå - P20141 Volvo Lastvagnar AB Umeå Skytteltransportör
RobotCenter Norr AB, Umeå - Pxx Volvo Lastvagnar AB Umeå Skytteltransportör / "Victoria"
RobotCenter Norr AB, Umeå - Pxx Volvo Lastvagnar AB Umeå Vridbord/rullbanor för transport av hytter på skids
RobotCenter Norr AB, Umeå - P00372 Volvo Lastvagnar AB Umeå Rullbanor och transfervagnar för transport av hytter på skids
RobotCenter Norr AB, Umeå - P04025 Volvo Lastvagnar AB Umeå Två styck 4-pelarhissar för transport av hytter mellan två våningar.
RobotCenter Norr AB, Umeå - P04029 Norrmejerier, Umeå Transportsystem för pallhantering med rullbanor, kedjebanor, vridbord och transfervagn.
RobotCenter Norr AB, Umeå - P04116 Norrmejerier, Umeå Transportsystem för pallhantering med rullbanor och kedjebanor. (disk)
RobotCenter Norr AB, Umeå P04154 Norrmejerier, Umeå Transportsystem för SRS-lådor, kartonger samt ost i bit. Plastmodultransportörer, bandtransportörer, vertikaltransportörer och rullbanesystem.
SCANIA CV AB - P70026 SCANIA CV AB (Södertälje) Rullbanesystem för växellådor och tom pallhantering
SCANIA CV AB - P70030 SCANIA CV AB (Södertälje) Lamellkedjetransportörsyst. för ringhjul
SCANIA CV AB - P70056 SCANIA CV AB (Södertälje) Lamellkedjetransportörsyst. för medbringare /kopplingskonor
SCANIA CV AB - P80076 SCANIA CV AB (Sibbhult) Lamellkedjetransportörsyst. för planethjul med tillhörande artikelmagasin
SCANIA CV AB - P80081 SCANIA CV AB (Sibbhult) Lamellkedjetransportörer med stopp/separering i system med robot och portalladdare, samt rullbanor.
SCANIA CV AB - P80102 SCANIA CV AB (Södertälje) Lamellkedjetransportörer
SCANIA CV AB - P80107 SCANIA CV AB (Sibbhult) Lamellkedjetransportör (kurvgående) för hantering av varma växellådskomponenter
SCANIA CV AB - P90120 SCANIA CV AB (Södertälje) Lamellkedjetransportör
SCANIA CV AB - P00842 SCANIA CV AB (Södertälje) Lamellkedjetranportörsystem för synkroniseringsartiklar
SCANIA CV AB - P00910 SCANIA CV AB (Sibbhult) Specialrullbana
SCANIA CV AB - P20131 SCANIA CV AB (Falun) Ackumulerande specialkedjebana med paletter
SCANIA CV AB - P20148 SCANIA CV AB (Sibbhult) Laddningsbanor med palett för upp/nedtag från conveyor till måleriet
SCANIA CV AB - P03072 SCANIA CV AB (Sibbhult) Ombyggnad bansystem för planetkugghjul.
SCANIA CV AB - P04022 SCANIA CV AB (Sibbhult) Rullbanor
SCANIA CV AB - P04028 SCANIA CV AB (Sibbhult) Transportsystem inkl paletter för robotcell (1 cell)

SCANIA CV AB
-
P05220

SCANIA CV AB (Sibbhult)
Transportsystem inkl paletter för robotceller (2 celler)

TMS
- P05230
SCANIA CV AB (Södertälje)
Transportsysten för motorpaletter
SCANIA CV AB - P06066 SCANIA CV AB (Sibbhult) Transportsystem inkl paletter för robotcell (3 celler) samt ytterligare 2 st drivna inbanor med en-stycksmatning och robot- hämta-läge (1 cell)
SCANIA CV AB - P06108 SCANIA CV AB (Sibbhult) Transportsystem inkl paletter för robotcell (1 cell)
ABB - P04165 Finnveden, Olofström Transportsystem inkl paletter för robotcell
ABB
P10941 Volvo Logistik, Skövde Komplett pallhanteringssystem med robotar (3 st) för automatiserad pall/kragbrytning, samt portalrobot för lockhantering.
ABB - P10978 Tower Automotive, Gent/Belgien Bandtransportörer
ABB - P05205 Tower Automotive, Gent/Belgien Bandtransportörer
ABB - P04148 Tower Automotive, Gent/Belgien Rackshanteringsystem för robotceller (2 st)
ABB - P05009 Tower Automotive, Gent/Belgien Rackshanteringsystem för robotceller (3 st)
ABB - P Tower Automotive, Gent/Belgien Bandtransportörer.
ABB - P60011 Bang & Olufsen (DK) Rullbanesystem inklusive specialanpassade transportpaletter för robotlackering
ABB - P60016 Magneti Marelli Ltd (UK) Golvbundet conveyorsystem för lackeringsanläggning
ABB - P80087 Magneti Marelli Ltd (UK) Golvbundet conveyorsystem för lackeringsanläggning (Utökning)
ABB - P80080 Zizala Lichtsysteme GmbH (AUT) Golvbundet conveyorsystem för lackeringsanläggning
ABB - P70045 Sandvik AB (Gimo) Rullbanesystem för transportpaletter till robot /bearbetningsutrustning
ABB - P80082 Sandvik AB (Gimo) Rullbanesystem för transportpaletter till robot /bearbetningsutrustning
ABB - P80083 Sandvik AB (Gimo) Rullbanesystem för transportpaletter till robot /bearbetningsutrustning
ABB - P80103 Sandvik AB (Gimo) Rullbanesystem för transportpaletter till robot /bearbetningsutrustning
ABB - P10993 Sandvik AB (Gimo) Rullbanesystem för transportpaletter till robot /bearbetningsutrustning
ABB - P10942 SKF Göteborg Rullbanesystem i två nivåer för transport av ringhjul till/från robot samt bansystem för halvpallar. (Pallförsörjning till/från robotens palletteringsläge)
ABB - P80084 Rosengrens AB (Mora) Rullbanesystem för plåttravar
ABB - P90138 Engelhard Corporation (ECT) Takbunden conveyor med vändstationer och synkroniserad medbringardrift för robotapplicering av katalysatormassa på kylare
ABB - P00849/
P00367
Engelhard Corporation (ECT) Utbyggnad av conveyorsystem enligt ovan
ABB - P03048
Valmet, Finland Specialbana, remtransportör
ABB - P00848 Saab Automobile AB (Trollhättan) Rullbanesystem inkl. objektspecifika transportpaletter samt fixturer till karossverkstaden
ABB - P00870 Saab Automobile AB (Trollhättan) Rangersystem för rackshantering
Epsilon - P90144 Saab Automobile AB (Trollhättan) Karosstransportörer i måleriet
Epsilon - P00921 Saab Automobile AB (Trollhättan) Karosstransportörer i måleriet
Saab Automobile AB, Göteborg - P90156 Saab Automobile AB (Trollhättan) Transportbanor för växellådhus/kopplingshus till/från robotcell
Saab Automobile AB, Göteborg - P00309 Saab Automobile AB (Göteborg) Transportsystem för transport av växellådor på plastpallett innehållande bl.a en 12 meter hög escaveyor (hiss) samt ett antal verikaltransportörer och rullbanor.
Saab Automobile AB, Göteborg - P10996 Saab Automobile AB (Göteborg) Vertikaltransportörer
Lear Corporation, Torslanda - P03051 Lear Corporation, Torslanda Rackshanteringssystem för utlastning i två nivåer.
Lear Corporation, Torslanda - P04118 Lear Corporation, Torslanda Utbyggnad av existerande monteringsline, ("End of line"), transportsystem med monteringspaletter för byggnation av stolar för personbilar.
Lear Corporation, Trollhättan - P03082-1 Lear Corporation, Trollhättan Monteringsline, transportsystem med monteringspaletter för byggnation av stolar för personbilar.
Lear Corporation, Trollhättan - P04117 Lear Corporation, Trollhättan Utbyggnad av ovannämnda monteringsline, transporsystem med monteringspaletter för byggnation av stolar för personbilar. (Komplettering med ny AOS-loop)
Lear Corporation, Trollhättan
P03082-2 Lear Corporation, Trollhättan Automatiskt sekventieringslager för färdigbyggda framstolar till personbilar. Anläggningen består av lagerkran i tre nivåer med teleskoperande lyft- platta för att hämta/lämna stolar stående på palett i stallage.Vidare ingår bansystem in och ut från lager, stallage samt tillhörande styrsystem.
Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg - P03002 Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg Komplett "shippingsystem" för automatisk ut- lastning av färdigbyggda instrumentbrädor, ("Driving units"), till Volvo's personbilar. Instrumentbrädorna transporteras stående på transportfixturer/lastbärare. Anläggningen består av teleskoperande kedjebanor som teleskoperar ut mot lastbil för att transportera lastbärare in-/ut ur lastbil samt vidare inbuffert för tomma lastbärare och utbuffert för färdigbyggda instrumentbädor.
Lear Corporation, Biskopsgården, Götborg - P03059 Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg Utbyggnad av ovannämnda shipping system, utökning av inbuffert för tomma transportfixturer/lastbärare.
Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg - P04137 Lear Corporation, Biskopsgården,Göteborg Utbyggnad av ovannämnda shipping system med större buffertar i flera nivåer för både för tomma fixturer i till anläggningen och för färdigbyggda instrumentbrädor samt ytterligare 50 st transport- fixturer/lastbärare
Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg P04129 Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg Robotcell nr 1 / Automatiserad överlastning av "Driving Units" från byggline till shipping systemet's transporfixtur/lastbärare med tillhörande sorterverk för att uppfylla sekvenskrav.Överlastning sker mha robot och visionsystem.

Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg
P05208
Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg
Robotcell nr 2 / Automatiserad överlastning av "Driving Units" från hiss till byggline.Överlastning sker mha robot och visionsystem
Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg - P05132 Lear Corporation, Biskopsgården, Göteborg Conveyorsystem (P&F) för montage/transport av "Driving Units" inkl vertikaltarnsportör och lastbärare.
Johnson Controls - P06082 Johnson Controls Transportsystem för rackhantering inklusive nedstapling och uppstapling av inkommande/utgående rack. Monteringsline för produktion av säte samt fixturer för montage och kontroller.
Magneti Marelli Ltd (UK) - P70043 Magneti Marelli Ltd (UK) Golvbundet conveyorsystem för lackeringsutrustning
Magneti Marelli Ltd (UK) - P90136 Magneti Marelli Ltd (UK) Golvbundet conveyorsystem för lackeringsanläggning (Utökning)
Holmstrands Aut. AB (S) - P70033 Haldex AB (Landskrona) Rullbanesystem för transportkorgar
Holmstrands Aut. AB (S) - P70058 Valeo AB (Mjällby) Rullbanesystem för transportkorgar
H. Moldow A/S (DK) - P70039 Trima AB (Bergsjö Utbyggnad av P&F conveyor för lackeringsanläggning
VELUX A(S (DK) - P80071 VELUX A/S (DK) Transportsystem för pallhantering med rullbanor och vridbord
VELUX A(S (DK) - P90141 VELUX A/S (DK) Ombyggnad/flyttning av rullbanesystem
D3 System A/S -Greiff - P20199 Volvo Aero, Trollhättan Transportsystem för flygmotordetaljer genom en robotiserad penetrantanläggning. Anläggningen består av rostfria rullbanor, kedjetransportörer, växlar och vridbord. I leveransen ingick även specialframtagna rostfria paletter/lastbärare för hantering och rotation av flygmotordetaljer.
D3 System A/S -Greiff - P70052 Dynapac Transportsystem för valsar genom lackerings- anläggning. Rälsbundna transfervagnar, vridbord samt höj /sänkbara arbetsstationer (Valsarna väger upp till 5.500 kg/st)
D3 System A/S - P03069
Anläggning 1

MPA/ ABB Robotics Västerås
Transportsystem för maskering och lackering av robotar (ABB IRB) stående på transportpalett/last- bärare. Anläggningen innehäller kedje- transportörer och vridbord för transport genom maskering, sprutbox, flash off, ugn och kylzon.

D3 System A/S - Greiff
- P05201
Anläggning 2

MPA/ ABB Robotics Västerås
Transportsystem för maskering och lackering av robotar (ABB IRB) stående på transportpalett/last- bärare. Anläggningen innehäller kedje- transportörer och vridbord för transport genom maskering, sprutbox, flash off, ugn och kylzon.

D3 System A/S - Greiff
- P05228
Cardo Door Production AB Göteborg
Transportsystem för maskering och lackering av garageportssektioner. Anläggningen innehåller objektsanpassade moduler av typ rem-&kedjetransportörer, rullbaner och utrustning för automatiserad upp och nedstapling av travar före respektive efter måleriet.
ITT-Flygt AB Emmaboda - P80100 ITT-Flygt AB Emmaboda Rullbanesystem med kedjebanor och lyftbord för reservdelspackning (pallhantering)
ITT-Flygt AB Emmaboda - P90142 ITT-Flygt AB Emmaboda Transportsystem genom mixerverkstaden (Rullbanor, kedjebanor)
ITT-Flygt AB Emmaboda - P00847 ITT-Flygt AB Emmaboda Specialbanor för pallhantering i tvärsled
ITT-Flygt AB Emmaboda - P00310 ITT-Flygt AB Emmaboda Kedjebana för pallhantering
Kuka S + R AB, Göteborg - P90128 Markaryds Metallarmatur AB Markaryd Dubbelt artikelmagasin med kardankedjebana samt tillhörande paletter
Kuka S + R AB, Göteborg - P90208 Procordia Food AB Örebrofabriken Lamellkedjebanor för transport och separering/positionering till palleteringsrobot samt kedjebanor för transport av EU-pallar
Kuka S + R AB, Göteborg - P90209 Procordia Food AB Kumlafabriken Lamellkedjebanor för transport och separering/positionering till 3 styck palleteringsrobotar samt transportsystem för pallhantering (rullbanor, kedjebanor, växlar)
Kuka S + R AB, Göteborg - P00307 Gunnar Dafgård AB Källby Rullbanor i rostfritt utförande till automatiserad pallettering med robot.
Målerås Mekaniska AB, Målerås - P90220 Volvo Articulated Haulers AB Braåsfabriken, Växjö Transportsystem innehållande rullbanor, kedjebanor, exenterlyftar och pallmagasin för automatiserad däcksmontering.
IndustriTeknik i Hässleholm AB - P90301 Autoliv Hammarverken AB Växjö Kedjebanor med fixturupplägg
Autoliv Hammarverken AB, Växjö - P00344 Autoliv Hammarverken AB Växjö Line / transportsystem (kardankedjebanor med pushers) för transport av stolsunderreden på palletter mellan fasta arbetsplatser.
Autoliv Hammarverken AB, Växjö - P00835 Autoliv Hammarverken AB Växjö Conveyorsystem (ca 460m) för transport av stolsunderreden mellan arbetsplatser i fabriken
Autoliv Mekan AB, Hässleholm - P20124 Autoliv Mekan AB, Hässleholm Monteringsline, transportsystem med monterings- paletter för byggnation av stolar för personbilar.
Bentone AB - P00839 Bentone / CTC Ljungby Odrivna rullbanor med kurvor och vridbord
Press & Plåt AB, Oskarshamn - P00916 Press & Plåt AB, Oskarshamn Bandtransportörer

Langebaek Logistik (DK)
- P05124
Köbenhavns Lufthavne, Kastrup (CPH)
Bagagetransportörer med växelbord. (Etapp 1)

Langebaek Logistik (DK)
- P06028
Köbenhavns Lufthavne, Kastrup (CPH)
Bagagetransportörer med VSU-enheter. (Etapp 2)
Saint Gobain Sekurit - P20105 Saint Gobain Sekurit Robotcell (komplett) med tillhörande bansystem av typ "Power Twist" för hantering av glasrutor.
Saint Gobain Sekurit - P04109 Saint Gobain Sekurit Bandtransportörer, transferenheter och stackers.
Saint Gobain Sekurit - P05019 Saint Gobain Sekurit Stacker för vertikal buffertering av bilglas
Saint Gobain Sekurit - P Saint Gobain Sekurit Stacker för vertikal buffertering av bilglas
Saint Gobain Sekurit - P06065 Saint Gobain Sekurit Stacker för vertikal buffertering av bilglas
Binar - P03022 Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg Ämnesvagn med vridenhet
Binar - P04037 Volvo Personvagnar AB, Torslanda, Göteborg Dubbel bandtransportör (special)
Coor (fd.Celero Support) - P10991 Polytech, Ljungby Indexerande kedjebanor
Coor (fd.Celero Support) - P06086 Volvo Personvagnar Olofström Teleskoperande bandtransportörer (special)
Kalmar Industries - P00869 Kalmar Industries, Ljungby Transportsystem för godsmottagning.
Kalmar Industries - P03050 Kalmar Industries, Ljungby Transportsystem för rackhantering.
Stora Enso - P03056 Stora Enso Rullbanestystem för tung transport (tät rulldelning).
Stora Enso - P03086 Stora Enso Rullbanestystem för tung transport (tät rulldelning).
WIPRO AB, Östersund - P08126 WIPRO AB, Östersund Transportsystem i fabrikens tak för distr av plastbackar med förmonterade detaljer ut från montering och ut till fabrikens olika produktionsavsnitt. Anläggningen innehåller vertikaltransportörer/hissar, bansystem och arbetsplatser för utskick respektive mottagnig av satsat material.
Coca Cola Sverige AB, Haninge - P07964 Coca Cola Sverige AB, Haninge Komplett automatiserad pallsorteringsutrustning.
Carlsberg Sverige AB, Falkenberg - P07909 Carlsberg Sverige AB, Falkenberg Komplett automatiserad pallsorteringsutrustning med tillhörande renborstningsenhet och vals för spikitryckning. (sorterar i fyra fraktioner)
Svenska Returpack, Norrköping - P08133 Svenska Returpack, Norrköping Komplett automatiserad pallsorteringsutrustning.
Nibe AB, Markaryd - P07136 Nibe AB, Markaryd Kompletta monteringsliner för braskaminer med tillhörande automatiskt kranlager med två kranar.
SAB Wabco AB, Landskrona - P00868 SAB Wabco AB Landskrona Transportsystem för godsmottagning av halv- och helpall

® VECTO AB, Energivägen 1, SE-290 37 Arkelstorp, Sweden, Tel +46 (0) 44 917 80, Email: info@vecto.com